Αποκτήστε σημαντικές γνώσεις για το σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, με αποτελεσματικό τρόπο & σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Οι Πωλήσεις είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για κάθε επιχείρηση τόσο στην περίπτωση της σχέσης επιχείρηση-προς-επιχείρηση (business-to-business) όσο και στη σχέση επιχείρηση-προς-καταναλωτή (business-to-consumer). Στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος που εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς, το αντικείμενο των Πωλήσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία και δέχεται σημαντικές επιδράσεις που επαναπροσδιορίζουν το ρόλο και τη δυναμική του.

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το γνωστικό αντικείμενο των Πωλήσεων, όσο και να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις που αφορούν την πρακτική διάσταση των Πωλήσεων και της προηγμένης εφαρμογής τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επιδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις.

Εγγραφή


Πληροφορίες

Πατήστε στους τίτλους των Tabs για να δείτε αναλυτικά.

  • Εισαγωγή - Το επάγγελμα του πωλητή, Χαρακτηριστικά επιτυχίας.
  • Η διαδικασία και οι τάσεις στην Προσωπική Πώληση.
  • Έλεγχος με ερωτήσεις, Μικρές ανακλαστικές ερωτήσεις.
  • Συναισθήματα που διευκολύνουν την πώληση, Χειρισμός αποτυχίας και απόρριψης.
  • Αναζήτηση συστάσεων, Συστάσεις χωρίς αναζήτηση.
  • Τεχνικές τηλεφωνικής πώλησης.
  • Προσχεδιασμός παρουσίασης πώλησης, Επαφή, Βασικά προσόντα για την πώληση, Βοηθήματα οπτικής παρουσίασης, Τακτικές παρουσίασης.
  • Το υπόβαθρο των αντιρρήσεων, Επίλυση αντιρρήσεων.
  • Δοκιμή κλεισίματος, Ανατομία κλεισίματος, Δυναμικά κλεισίματα.
  • Οργάνωση χρόνου, Καθιέρωση στόχων.
  • Follow up & άλλες προηγμένες τεχνικές.
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη μάρκετινγκ & πωλήσεων.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. λογιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί).
  • Ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων.
  • Απόφοιτους οικονομικών & εμπορικών σχολών που θέλουν να εισέλθουν το συντομότερο δυνατόν κι όσο πιο δυναμικά είναι εφικτό στην αγορά εργασίας.

  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος να καλύψουν τις ανάγκες τους για εξειδικευμένες γνώσεις οργάνωσης και πρακτικής εφαρμογής πωλήσεων.

 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για το:

  • Ποια είναι τα βήματα μιας διαδικασίας πώλησης
  • Πως έχουν τη διαδικασία πώλησης υπό τον έλεγχό τους διαρκώς
  • Ποια είναι τα συναισθήματα που διευκολύνουν την πώληση και πως πρέπει να χειρίζονται αποτυχίες και απορρίψεις
  • Πως αναζητούν συστάσεις
  • Πως κάνουν τηλεφωνικές πωλήσεις
  • Πως κάνουν μια παρουσίαση πώλησης
  • Πως κάνουν κλείσιμο μιας πώλησης
  • Πως οργανώνουν το χρόνο τους
  • Πως κάνουν follow up
 • Το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας και είναι ιδανικό για όσους εργάζονται, διαθέτουν περιορισμένο χρόνο ή βρίσκονται εκτός Αττικής.

  Χαρακτηριστικά

  • Σενάρια εφαρμογής βάσει βέλτιστων πρακτικών στην αγορά
  • Live παρουσιάσεις
  • Δυνατότητα παρακολούθησης από οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Πρακτική εξάσκηση με χρήση πραγματικού cloud CRM συστήματος
  • Συμμετοχή σε Project
  • Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε
  • Ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων με καθηγητές και εκπαιδευόμενους μέσα από το forum της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 • Για πληροφορίες σχετικά με την τιμή και τις εκπτώσεις που παρέχουμε θα πρέπει να έχετε λάβει το σύνδεσμο αυτής της σελίδας μέσω email. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας. 

 • Όλοι οι συμμετέχοντες εγγράφονται δωρεάν σε μηνιαία live webinars μικρής διάρκειας με χρήσιμα tips σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους.


Διάρκεια - Τμήματα

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1 μήνα και υλοποιείται σε 2-4 κύκλους κάθε έτος. Οι Live παρουσιάσεις ανέρχονται σε 6 εκπαιδευτικές ώρες ανά εβδομάδα (συνολικά 24 ώρες).

 • 1ος κύκλος: 01 Μαρτίου 2019 - 30 Μαρτίου 2019
 • 2ος κύκλος: 10 Μαΐου 2019 - 31 Μαΐου 2019

Πιστοποιητικά

Στους συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα η Omicron Academy χορηγεί Βεβαίωση Συμμετοχής.