Μαθαίνεις γρήγορα και αποτελεσματικά πως λειτουργούν συντονισμένα τα 2 σημαντικότερα πρότυπα που εφαρμόζουν χιλιάδες επιχειρήσεις.


Βασικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001: 2015 & ISO 45001:2018 και να είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων.

Βελτιώστε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά σας στην αγορά εργασίας.

Επιδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις.

Εγγραφή


Πληροφορίες

Πατήστε στους τίτλους των Tabs για να δείτε αναλυτικά.

  • Παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας (οθόνες, μενού, κλπ), Επεξήγηση μεθοδολογίας και διαθέσιμων εργαλείων.
  • Εισαγωγή – ορισμοί βασικών εννοιών.
  • Αρχές διαχείρισης ποιότητας.
  • Αναγνώριση και ανάλυση διεργασιών.
  • Απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018.
  • Δομή συστήματος & παραδείγματα/ υποδείγματα για την α)σχεδίαση, β)εφαρμογή, γ)έλεγχο, δ)ανασκόπηση
  • Ενσωμάτωση απαιτήσεων στο σύστημα.
  • Εξέταση της συμμόρφωσης – εσωτερικές επιθεωρήσεις.
  • Παρακολούθηση και τήρηση συστήματος .
  • Τρόποι βελτίωσης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας/υγείας.
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Στελέχη ποιότητας, ασφάλειας & υγείας, παραγωγής ή μηχανικούς.
  • Στελέχη που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα υπεύθυνου διαχείρισης ποιότητας ή ασφάλειας & Υ=υγείας.
  • Στελέχη που η θέση τους απαιτεί γνώσεις σε θέματα ποιότητας ή ασφάλειας & υγείας.
  • Συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με συστήματα διαχείρισης βάσει προτύπων.
  • Ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων.
  • Απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών που θέλουν να εισέλθουν το συντομότερο δυνατόν κι όσο πιο δυναμικά είναι εφικτό στην αγορά εργασίας.

  Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος να καλύψουν τις ανάγκες τους για εξειδικευμένες γνώσεις οργάνωσης και πρακτικής εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας/υγείας βάσει διεθνών προτύπων.

 • Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα:

  • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές και απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 και πώς αυτές ενσωματώνονται στα Συστήματα Διαχείρισης
  • Εξασκηθούν στην παρακολούθηση & στην τήρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας/Υγείας
  • Γνωρίσουν μεθόδους βελτίωσης των Συστημάτων Διαχείρισης
  • Αποκτήσουν δεξιότητες στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων των επιχειρήσεων μέσω της συστημικής και διεργασιοκεντρικής προσέγγισης
 • Το πρόγραμμα παρέχεται με τη μορφή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας και είναι ιδανικό για όσους εργάζονται, διαθέτουν περιορισμένο χρόνο ή βρίσκονται εκτός Αττικής.

  Χαρακτηριστικά

  • Σενάρια εφαρμογής βάσει βέλτιστων πρακτικών στην αγορά
  • Live παρουσιάσεις
  • Δυνατότητα παρακολούθησης από οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Πρακτική εξάσκηση με χρήση πραγματικού cloud CRM συστήματος
  • Συμμετοχή σε Project
  • Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε
  • Ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων με καθηγητές και εκπαιδευόμενους μέσα από το forum της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 • Για πληροφορίες σχετικά με την τιμή και τις εκπτώσεις που παρέχουμε θα πρέπει να έχετε λάβει το σύνδεσμο αυτής της σελίδας μέσω email. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας. 

 • Όλοι οι συμμετέχοντες εγγράφονται δωρεάν σε live webinars μικρής διάρκειας με χρήσιμα tips σχετικά με το αντικείμενο σπουδών τους.


Διάρκεια - Τμήματα

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 μήνες και υλοποιείται σε 5 κύκλους κάθε έτος. Οι Live παρουσιάσεις ανέρχονται σε 6 εκπαιδευτικές ώρες ανά εβδομάδα (συνολικά 48 ώρες).

 • 1ος κύκλος: 01 Φεβρουαρίου 2019 - 31 Μαρτίου 2019
 • 2ος κύκλος: 01 Μαρτίου 2019 - 30 Απριλίου 2019
 • 3ος κύκλος: 10 Μαΐου 2019 - 30 Ιουνίου 2019
 • 4ος κύκλος: 01 Σεπτεμβρίου 2019 - 31 Οκτωβρίου 2019
 • 5ος κύκλος: 01 Νοεμβρίου 2019 - 20 Δεκεμβίου 2019

Πιστοποιητικά

Στους επιτυχόντες στις ασκήσεις/εργασίες του προγράμματος, η Omicron Academy χορηγεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σε όσους συμμετείχαν ανεξαρτήτως επίδοσης χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής.