Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με τη μορφή της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω υπερσύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας και είναι ιδανικά για όσους εργάζονται, διαθέτουν περιορισμένο χρόνο ή βρίσκονται εκτός Αττικής.

Χαρακτηριστικά

  • Σενάρια εφαρμογής βάσει βέλτιστων πρακτικών στην αγορά
  • Live παρουσιάσεις
  • Δυνατότητα παρακολούθησης από οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Πρακτική εξάσκηση με χρήση πραγματικού cloud CRM συστήματος
  • Συμμετοχή σε Project
  • Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που αποκτήθηκε
  • Ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων με καθηγητές και εκπαιδευόμενους μέσα από το forum της εκπαιδευτικής πλατφόρμας